Zasięg dostaw

Sprawdź dokąd dojeżdżamy!

Przedstawiamy Państwu zasięg dostaw części motoryzacyjnych do naszych warsztatów i sklepów – wszystkie miejscowości, do których docieramy z najlepszą ofertą obsługi. Obecnie działamy głównie w północnej części województwa zachodniopomorskiego, a południowa część jest nadal w fazie rozwoju.

Zadzwoń i dowiedz się czy dowozimy do Twojego miasta!

Naszymi głównymi cechami niewątpliwie są:

Jeśli na mapie województwa, nie znajdą Państwo swojej miejscowości, lub nie mamy okazji razem współpracować, prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszenia dostępny TUTAJ!

 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie według zapotrzebowań, dostosowujemy formy płatności, rabaty na poszczególne grupy towarowe oraz przypisujemy jednego z sześciu sprzedawców na wyłączność.


Serdecznie zapraszamy!

Każdego dnia stawiamy na najwyższy poziom obsługi!
Naszym głównym atutem jest elastyczność oraz jakość oferowanych produktów.

Administratorem Twoich danych jest Wieczorek i Syn Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 15, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8513180419, REGON: 360327268, KRS: 0000534679. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: admin@wieczorekisyn.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 15.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 15 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: admin@wieczorekisyn.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Wieczorek i Syn Sp. z o.o. Sp. K. w ramach zawieranych z Tobą umów.