Warsztat

Sprawdź zakres naszych usług!

Firma dysponuje profesjonalnym sześciostanowiskowym warsztatem diagnostyczno – naprawczym obsługiwanym przez doświadczonych fachowców. Na podkreślenie zasługuje fakt wieloletniego doświadczenia w specjalistycznych naprawach układów wydechowych, wymiany katalizatorów i złącz elastycznych, etc., które stawia firmę Wieczorek i Syn w czołówce warsztatów z naszego regionu.

Zadzwoń i umów się na wizytę!

Wykonujemy naprawy w zakresie: 

– naprawa , spawanie tłumików 

– naprawa i wymiana układów wydechowych 

– wymiana katalizatorów 

– wymiana oleju, filtrów 

– wymiana rozrządu 

– napełnianie klimatyzacji ( również nowy czynnik r1234yf ) 

– wymiana sprzęgła 

– naprawa zawieszenia 

– wymiana klocków i tarcz 

– diagnostyka komputerowa.

Nasi pracownicy starają się znaleźć kompleksowe, optymalne rozwiązanie problemów z samochodem indywidualnie dla każdego z klientów i chętnie służą fachową poradą.

Administratorem Twoich danych jest Wieczorek i Syn Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 15, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8513180419, REGON: 360327268, KRS: 0000534679. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: admin@wieczorekisyn.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 15.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 15 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: admin@wieczorekisyn.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Wieczorek i Syn Sp. z o.o. Sp. K. w ramach zawieranych z Tobą umów.